بەشداری

جۆری ئەندام بوون
بەکار هێنەری ئاسایی
بەکار هێنەری ئاسایی
دەتونایت اوی خۆت لیرە تۆمار بکەیت وەک بەکارهێنەیئاسایی بۆ کڕین  وفرۆشتنی موڵک
نوسینگە
لاپەڕەی نوسینگەی مڵک
لێرە دەتوانیت ناوی نوسینەگەت تۆمار بکەیت بۆ فرۆشتنی موڵک
بڕۆ سەرەوەی لاپەڕەکە